TÁJÉKOZTATÓ

A PRIMÁTUS ZRT. PÉNZKÖLCSÖN AJÁNLATÁRÓL

A pénzkölcsön pénzügyi szolgáltatásunkat elsősorban

végezzük.

A szolgáltatást megfelelő fedezet biztosítása mellett, elsősorban egyéb szolgáltatásainkat is igénybe vevő jogi személy , vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó ügyfeleinknek ajánljuk.

A pénzkölcsön célja beruházás, fejlesztés, vagy forgóeszköz-finanszírozás.

A pénzkölcsönért fizetett díjak mértéke az adósminősítéstől és a kockázat nagyságától függ, a következőkből tevődik össze:

A hiteldíjak fizetésének esedékességét az egyes konkrét pénzkölcsön szerződések tartalmazzák.

A Primátus Zrt. a kölcsönszerződés megkötésekor megfelelő jogi és pénzügyi biztosítékok nyújtását kérheti az Ügyféltől olyan mértékben, ahogyan az a követelései megtérülésének biztosításához szükséges.